DissertationSure

DissertationSure Services

new service

 รับปรึกษางานวิจัย รายงานวิจัย และให้คำแนะนำในการแก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ Dissertation Thesis Essay Assignment และ Coursework เฉพาะภาษาอังกฤษ ให้ตรงตามรูปแบบของประเทศอังกฤษ อเมริกา หรือไทย

บริการของทาง DissertationSure จะแบ่งออกเป็น 7 ส่วนหลักๆคือ 1) รับปรึกษาและให้คำแนะนำการทำงานวิจัยและรายงานวิจัยเฉพาะภาษาอังกฤษ – 2) รับให้คำปรึกษาการทำ dissertation / thesis/ วิทยานิพนธ์ / essay / assignment เฉพาะภาษาอังกฤษ – 3) รับเขียนและให้คำปรึกษาการทำ published journal เฉพาะภาษาอังกฤษ – 4) รับทำ PowerPoint presentation สวยๆแบบมืออาชีพ – 5) รับวิเคราะห์ผลทั้ง interview and survey (SPSS or AMOS) – 6) รับเขียน web content เฉพาะภาษาอังกฤษและ 7) รับ proofread โดย native English editor ผลงานคุณภาพ ราคาย่อมเยา

 

1) รับปรึกษาและให้คำแนะนำการทำงานวิจัยและรายงานวิจัยเฉพาะภาษาอังกฤษ

  • DissertationSure มีทีมงานที่จบจากประเทศอังกฤษโดยตรงทั้ง ป. ตรี โท และเอก เรารู้ขั้นตอนและวิธีการทำวิจัยและรายงานวิจัยเป็นอย่างดี เริ่มตั้งแต่การคิดหัวข้อ กำหนด aim & objective ที่เป็นไปได้ในการทำให้สำเร็จ และออกแบบเครื่องมือในการทำวิจัยที่ได้มาตรฐาน ผ่านการทดสอบความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการทำงานวิจัย เล่มนั้นๆ ว่าจะสามารถทำให้สำเร็จได้มั้ย และต้องใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการทำเป็นอย่างมาก เรายังสามารถช่วยแนะนำการออกแบบ research proposal หรือ โครงร่างงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญไม่น้อยกว่าการทำงานวิจัย เล่มจริง เพราะ proposal ที่โครงสร้างไม่ดี จะทำให้นักวิจัยเกิดความสับสนในวิธีการและ ขั้นตอนต่างๆในการงาน

2) รับปรึกษาการทำ dissertation / thesis / essay / coursework / assignment / วิทยานิพนธ์ / รายงานวิจัยเฉพาะภาษาอังกฤษ

  • รับให้คำปรึกษา dissertation หรือ วิทยานิพนธ์ที่ไม่ผ่าน รวมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงและแก้ไข dissertation thesis coursework และ งานเขียนเชิงวิชาการทุกชนิด เฉพาะภาษาอังกฤษ โดยทีมงานมืออาชีพ   กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่สำหรับรายละเอียดการทำงาน

3) รับเขียนและให้คำปรึกษาการทำ published journal เฉพาะภาษาอังกฤษ

  • รับทำ published journal ส่งสถาบันต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

4รับทำ PowerPoint presentation สวยๆแบบมืออาชีพ

  • Please Contact Us

5) รับวิเคราะห์ผลทั้ง interview and survey (SPSS or AMOS)

  • Please Contact Us

6) รับเขียน web content เฉพาะภาษาอังกฤษ

  • Please Contact Us

7) รับ proofread โดย native English editor ในราคาย่อมเยา

  • Please Contact Us

 

Order งานของท่านได้ที่ dissertationsure@gmail.com หรือโทร 092-3526246  

Line ID: Dissertationsure & www.Facebook.com/DissertationSure